Tjänster

Vill ni ha hjälp med förstudier, konceptuell design eller underhåll av befintlig utrustning hjälper vi er gärna. Vårt engagemeng utgår alltid från den enskilda kundens behov och lösningarna skräddarsys för bästa effekt.

SERVICE

TIllsammans med våra kunder planerar vi service så att det inte stör produktionen. Ibland rycker vi även ut om det uppstår behov för "icke-planerat" underhåll. Ni kan alltid  nå oss och vårt "flying team" kan oftast vara på plats inom 24 timmar.

För centrifuger har vi möjlighet att leverera service, underhåll och reservdelar för de flesta fabrikat på marknaden.

FÖRSTUDIER

Genom att på ett tidigt stadium etablera ett samarbete med våra kunder kan vi erbjuda förstudier och finansieringsupplägg som samverkar i syfte att nå en optimal teknisk och ekonomisk projektlösning. 

Vi genomför även försök tillsammans med kunden för att utreda vilken teknologi som är mest lämpad.

KONCEPTUELL DESIGN

Syftet med den konceptuella designfasen är att skapa en arkitektur av projektet, en modell som gör att projektgruppens medlemmar kan koncentrera sig på sina individuella uppgifter.