separation - filtrering
torkning - gasrening

______________________________________________
 

Aprotech Engineering hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet genom att erbjuda "state of the art" processförbättringar och utrustning. Vårt engagemang sträcker sig från leverans av en enskild ventil till processintegrering och komplett entreprenad av bland annat centrifuger, torkutrustning och värmeväxlarsystem.

VAD VI GÖR

Vi representerar erfarna och pålitliga Europeiska tillverkare av process-utrustning lämpad för den svenska industrin.

Vi levererar egen teknik till kunder i Sverige och exporterar även våra lösningar och produkter till länder utanför Europa.

VÅR HEMLIGHET

Vi älskar teknik och process!

Speciellt våra kunders tillverknings-processer.

VÅR FRAMGÅNG

Vi är kunniga, innovativa och lyhörda!

De teknologier vi väljer att arbeta med har mångårig och väl dokumenterad drifterfarenhet vilket resulterar i tillgängliga och robusta lösningar för era produktionsprocesser.

Tidigare projekt

Vi har genomfört projekt inom bland annat: utfällning och separering av tungmetaller, separation av glaubersalt, kondensering av turbinånga, avvattning av ammoniumsulfat, vakuumsystem med ångejektorer, gaskylning/kondensering för processindustrin och mycket mer...  

Referenser

Vi har massor med referenser för tusentals applikationer så tveka inte att kontakta oss för hjälp med era egna utmaningar.

Tillsammans med vårt omfattande och erfarna nätverk av experter tar vi fram den mest optimala processlösningen för ER.

Erfarenhet med över

2,500

Olika applikationer