produkter

Med erfarenhet från applikationer där stringenta USDA krav råder till krävande uppgifter inom gruv, stål och massaindustrin är våra produkter rustade att möta de allra tuffaste utmaningar.

Vi gillar när det är svårt och blir komplicerat så tveka inte att utmana oss!

Centrifuger

Med marknadens bredaste utbud av centrifuger och erfarenhet från mer än 2500 olika applikationer är ni i trygga händer då ni behöver hjälp med separation av partiklar från vätska. 

Torkning-gasrening

Innovativa torklösningar och europeisk tillverkning. Vi är ett specialiserat design- och tillverkningsföretag för torkning av mineraler, kemikalier, mat, foder, biomassa etc.
 

vattenrening

Lamellseparatorer, partonfilter, flockulering är några ev de tekniker vi jobbar med för rening av metaller.

SIktar

För klassificering, separation av damm och avvattning av sand, sten, mineraler, kol och kemiklaier och för separaering genom gravitaion.

värmeväxlare

Platt-, tubvärmeväxlare och spiralvärmeväxlare för krävande applikationer.

flödesteknik

Pumpar och ventiler ingår ofta i vårt åtagande för en komplett leverans, 

"pulsator jig"

För klassificering, separation av damm och avvattning av sand, sten, mineraler, kol och kemiklaier och för separaering genom gravitaion.

vakuumssytem

Kompakta och energieffektiva ejektorsystem för vakuum till era processer.