torkning och gasrening

Vi är ett specialiserat design- och tillverkningsföretag för Fluid Bed System för torkning av mineraler, kemikalier, mat, foder, biomassa etc. Våra torkar kan appliceras inte bara för torkning utan också för kylning, rostning, puffing, blanchering, sterilisering av kryddor och örter, pasteurisering och kalcinering.

torkning - fluid bed och flashtorkar

Skakande fluidbed torkar

Dessa torkar används för kontinuerlig drift och lämpar sig väl för klibbiga material med en bred partikelstorleks-fördelning. Den skakande rörelsen förbättrar fluidisering och transport av material inuti den fluidiserade bädden. Torkluftens temperatur kan vara upp till 750 °C och produkttemperaturer upp till 400 °C.

Statisk fluid bed

Statiska fluidbedtorkar för kontinuerlig och satsvis produktion för mer enhetliga material som inte tenderar att agglomerera. Det är möjligt att installera nedsänkta värmeväxlare i den djupa statiska bädden. Med nedsänkta värmeväxlare sker energitillförsel både från fluidiseringsluften och från värmeväxlarna vilket minskar storleken på utrustningen och reducerar volymen frånluft vilket resulterar i minskade installtions och produktionskostnader för gashantering.

Flashtork

För fina och medelstora material används dessa torkar för att ta bort huvudsakligen ytfukt. Det våta materialet transporteras och torkas i en varm luftström och en torr produkt uppnås typiskt inom några sekunder.

Slangfilter

Aprotech Engineering levererar kontinuerliga slangfilter designade utifrån givna processdata och lokala förhållanden och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för applikationen.

Cykloner

En cyklon är en relativ enkel enhet som använder centrifugalkraft för att separera större partiklar från luftströmmar. Cykloner används ofta i kombination med torkar, kylare, slangfilter, skrubbrar och annan processutrustning. Diametrar från 400 till 2000 mm.

Skrubber

Dessa används för att avlägsna partiklar och/eller ångföroreningar från en avgasström genom utspädning eller absorption.
En fyllkroppsskrubber är en effektiv metod för massöverföring mellan gas-och vätskefaserna och dessa skrubbrar utnyjjar en bädd av fyllkroppar som underlättar och förbättrar kontakt mellan gas och vätska.