CentrifuGer

För att uppnå bäst resultat vid separation av partiklar eller fast substans från vätska erbjuder centrifuger från SIEBTECHNIK spjutspetsteknologi, ett brett utbud av olika tekniska lösningar, kundanpassad och applikationsspecifik utrustning, individuellt samråd med våra experter och tillförlitlig service. 

Ständigt ökande krav på kvalitet på råvaror och slutprodukter inom industrin kräver i sin tur modern teknik och exakt kontroll av produktionsprocesser. Ni vill uppnå bästa resultat - vi hjälper dig att uppnå detta! Med en erfarenhet på nästan 100 år levererar vi optimala resultat där den avgörande skillnaden grundar sig på innovativ teknisk utveckling och kvalitet i minsta detalj

 

filtreringscentrifuger

CONTURBEX screen worm centrifug

Den mest mångsidiga av våra kontinuerliga centrifuger heter CONTURBEX. Det finns tusentals maskiner i drift i de flesta industri-sektorer världen över i utföranden för korrosiva miljöer, gastät design och utvecklade för att klara höga  hygienkrav i livsmedelsindustrin. Vi levererar även versioner av CONTURBEX med USDA-certifiering.

SHS "pusher" centrifug

"Pusher" centrifugen tillhör också gruppen kontinuerligt filtrerande centrifuger.  Med en pushercentrifug är transporthastigheten av det fasta materialet på spaltsilen långsammare än med en CONTURBEX. Detta resulterar i en längre retentionstid av materialet på spaltsilen, vilket ger ökad tvätteffekt och lägre fukthalt i den fasta fasen.

TURBOCASCADE sliding centrifug

TURBOCASCADE är en speciell maskin som huvudsakligen används för avvattning av granulatliknande partiklar. Användningsområdena för denna maskin är polymerpellets separerade i bärvattnet eller från en suspension. Trots den korta tiden som produkten befinner sig i centrifugen uppnås restfuktnivåer på upp till 0,05%.

sedimenteringscentrifuger

DEKANTER centrifug

Även de finaste fastämnen kan avskiljas i dekantercentrifugen om sedimen-teringshastigheten i vätskan är tillräckligt hög. Sedimenteringshastigheten beror på partikelstorlek, partikelform, densitets-skillnaden mellan fast och flytande fas samt viskositeten hos den senare. Resultatet kan i vissa fall väsentligen förbättras genom tillförsel av värme eller tillsats av flockningsmedel.
 
I fallet med dekantercentrifuger klarnas vätskan primärt i den cylindriska delen, och avvattning av den fasta fasen sker genom filtrering eller kompression i trummans koniska del.

SHORT BOWL centrifug

Med en separerad drivenhet och processdel är denna dekanter-centrifug idealisk för applikationer inom läkemedels- eller livsmedels-industrin (CIP-standard). Detta maskin-koncept innebär också att denna dekantercentrifug kan användas i högtemperaturområden eller för gastäta processer.

Förbättrad driftsäkerhet genom oljekretssmörjning för växellåda och samtliga lager, vi erbjuder även den här centrifugen med USDA-certifiering.

Produkttvätt kan med fördel utföras och är oftast mer effektiv än för vanliga dekantercentrifguer.

CONTHICK centrifug

Detta är en kombinationsmaskin, en dekanterdel och filtreringsdel i en och samma maskin.

Tack vare denna speciella konstruktion har CONTHICK-centrifugen hög separationsgrad för lösningar med små partiklar. Centrifugen är försedd med en spaltsil som möjliggör god avvattning. Spaltsilen kan bytas ut mot en speciell silplåt, "conidur", som används vid små partikelstorlekar.   Silelementen kan i vardera fallen ändras mycket lätt utan demontering av maskinen eller avlägsnande av roterande delar.