kunder

Våra kunder finns inom: bioenergi och biomassa, läkemedel, livsmedel, kemisk processindustri, papper och massa, stål och koksverk, raffinaderier, petrokemi/polymerer, gruvindsutrin och mycket fler...

processindustri

Avvattning av ammoniumsulfat, kopparsulfat, glaubersalt, PVC och många fler.
 

livsmedel

Separation av frityrolja över 200 C. Separation och torkning av laktoskristaller, barnmat och citronsyra.

Läkemedel

USDA certifierade maskiner för separation av värdefulla produkter med högt marknadsvärde. Cleaning in place lösningar som säkerställer höga krav på renhet.

Bioraff och massa

Vattenrening, centrifuger för slamavvattning, service och underhåll "all-brand" av de flesta centrifuger på marknaden.

stål och koks

Energiåtervinning, kylning och värmning av bensenolja, kylning och kondensering av koksgas, kristallisering och separation av ammoniumsulfat, oljepumpar och kompletta lösningar för kondensering av turbinånga.

petrokemi/polymer

Centrifugering och torkning av bärnstenssyra (succinnic acid). Avvattning av PVC och HDPE.

mineralgödsel

Centrifugering och torkning för KCl, SOP, Na2SO4 osv... 

mineralindustri

Torkning av sand, gips, kaolin, kalksten. 

raffinaderi

Energiåtervinning, kondensering, rening av olja.