siktar - klassificering

Moderna siktmaskiner och processutrustning för dina individuella behov! Ökande kvalitetskrav från råvaror och slutprodukter inom industrin kräver modern teknik och bättre produktionsprocesser. Siktar och klassificering från SIEBTECHNIK erbjuder en stor och varierad produktportfölj, anställda med enastående specialistkunskap och även internationell och branschspecifik erfarenhet.

siktar - klassificering

Pulsator jig

SIEBTECHNIK pulsatorjig är speciellt konstruerad för separation av lätt material från tyngre material med partiklestorlek > 1 mm. Detta innefattar separation av oönskat material i t.ex. sand och grus, slagg, rivningsmassor och förorenade marker samt separering av olika malmer.

För att framgångsrikt separera material med liten densitetsskillnad räcker det oftast inte med att utsätta det för ett motströmsflöde. För effektiv separaiton är det nödvändigt att utsätta materialet för ett vertikalt pulserande flöde som får materialet kan klassificeras.

Circular motion screen

En SIEBTECHNIK "circular motion screen" är den klassiska lösningen för processkrav med siktklassificering. Det är en vibrationssikt som vibrerar fritt i en cirkel och är monterad på spiralformade kompressionsfjädrar. 

Maskinens hastighet och vibrationsamplitud kan varieras för att passa produkten och därmed säkerställa ett varaktigt och perfekt siktresultat.

Banana screen

Höghastighetssiktar som möjliggör enastående separationsnoggrannhet. En SIEBTECHNIK "banana screen" används för att sikta korniga bulk produkter. Maskinen uppnår god separationsnoggrannhet vid extremt hög matning och med svårsiktade material.
Siktens driftssätt gör den till en höghastighetssikt. Jämfört med konventionella vibrerande siktar hanterar en "banana screen" en betydligt större matningskvantitet för samma siktstorlek.

Linear motion screen

SIEBTECHNIK linjär-motion screening maskin används för att sikta och avvattna korniga bulkmaterial. Enheten är försedd med antingen dubbla obalansväxlar, dubbelaxeldrivna enheter eller av obalansmotorer.

Dessa siktar kan utrustas med topp- eller bottenmonterade drivenheter för extrema krav. Detta gäller vid breda maskiner (upp till 5,5 m bred) eller för extremt kornigt material (t ex granit med en kantlängd av ca 1,2 m). Krav på höga materialtemperaturer och låg restfukt kan mötas med dessa maskiner.

Excenter screen

Förseparatorer används företrädesvis före det första krossningssteget i stenbrott, malmgruvor och slaggverk. Det stegade siktområdet möjliggör att det siktade materialet delas upp väl. 

När det gäller material med långa, tunna och spetsiga bitar som tenderar att blockera, rekommenderar vi för optimala resultat ett stegat rutnät med slitsar som blir större i transportriktningen. Även 2-däck-lösningar är möjliga och förbättrar klassificeringsprocessen.

Elliptical motion screen

Dessa siktar kan selektivt varieras och anpassas till driftsförhållandena. Detta görs bland annat genom att ändra kastvinkeln som är avgörande för transporthastigheten och genom anpassning av parametrar som är viktiga för acceleration av maskinen, såsom vibrationsamplitud och hastighet. Det är möjligt att justera hastigheten och kastvinkeln medan maskinen är igång. Justering kan göras manuellt på en pekskärm eller helt automatiskt via en profibus integrerad i kontrollsystemet utan att behöva stoppa maskinen.