indunstning

Förångnings- och kristalliseringstekniken hör till de mest energikrävande processerna i processindustrin. Det är därför avgörande att välja den lämpligaste processen med tanke på alla miljö- och energimässiga aspekter för att säkerställa den mest optimala ekonomiska lösningen på lång sikt.

indunstning - kristallisering

Tvångscirkulation

MSMPR (Mixed Suspension, Mixed Products Removal) och MSCPR (Mixed Suspension Classified Products Removal) är de klassiska indunstarna för att kristallisera salter.
Som namnet antyder pumpas vätskan i en tvångscirkulationsindunstare genom en värmeväxlare som värmer vätskan men undviker kokning för att minimera inkrustering eller saltutfällning som annars bildas.

Fallfilm

Fallfilmsindunstaren används speciellt då drivkraften mellan värme-överföringsmedium och vätska är liten. I en fallfilmsindunstare med separat ångkupol och värmeväxlare matas vätskan i värmeväxlarens övre vätskekammare där den fördelas till varje rör i värmeväxlaren.

Stigfilm

En stigfilmsindunstare används i första hand för att koncentrera vätskor där inte saltutfällning eller inkrustering kan ske. För att uppnå god värmeöverföring bör ΔT mellan värmemediet och vätskan helst vara större än 5-15 K.

Tillväxtkristallisator

Vår tillväxtkristallisator kan producera en smal fördelning av större kristaller. Typiska tillämpningar för dessa system är till exempel ammoniumsulfat, ammoniumnitrat och kaliumklorid.

Kylkristallisator

Kylkristalliseringen kan appliceras när lösningsgradienten för lösningen ökar brant med fallande temperatur eller när man vill undvika en förångning av lösningsmedlet.

Flereffektsindunstning

Om en saltlösning skall koncentreras och lågtrycksånga för uppvärmning är tillgänglig är flereffektsindunsting att föredra. Renhet på produkt fastställs genom tillämpning av adekvata eluerings- och reningssystem.