Vibrerande kulkvarnar

Vibrerande kvarnar är lämpliga för att minska kornstorleken hos spröda material. Beroende på sliptid och materialtyp kan kornstorlek upp till 20 mm hanteras.  Man kan nå en slutlig kornstorlek på c:a 0 - 5 μm.  

En inmatning av  material bestående av flera olika komponenter kan effektivt reduceras och blandas noggrant i ett steg. Malning i vakuum, under tryck eller i inertgasmiljö är också möjligt.

Applikationer

  • Diskontinuerlig torr och våt mikromalning.
  • Mekanisk - kemisk aktiverign av råmaterial och restprodukter.
  • Torr homogenisering av pulver och tillsatsämnen.
  • Kemisk - fysikalisk processhantering (reaktorer).