Vätskehantering

Pumpar och ventiler kan variera i stor utsträckning och det är absolut nödvändigt att förstå uppgiften för att framgångsrikt välja rätt utrustning, typ och dimensioner.  

Aprotech Engineering levererar innovativa lösningar som ökar tillgängligheten och minimerar kundens energiförbrukning och underhållskostnader.

Centrifugalpumpar

Slangpumpar

Axialpumpar

Slampumpar

Vakuumpumpar

Referenser

  • Bensenolja
  • Ammoniumsulfatslurry
  • Slam
  • Kondensat från ångturbiner
  • Matarvatten
  • Kyltornsvatten
  • Svavelsyra, Salpetersyra, Natriumhydroxid
  • Pumpstationer