Tubvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare är konstruerade och tillverkade för att hantera den specifika uppgiften.  Även om denna typ är den mest mångsidiga och mest kända av alla värmeväxlarlösningar väljer Aprotech Engineering den mest lämpade teknologin för våra projekt baserat på kundens krav och vår egen kunskap och erfarenhet av den specifika applikationen.

Referenser

  • Ammoniumsulfat
  • Kondensering
  • Urea
  • Återkokare