Den traditionella värmeväxlaren är tubvärmeväxlaren som består av en serie rör, genom vilka en av mediarna löper. Det andra mediet löper på rörens utsida och värms eller kyls. Rören kan vara försedda med bafflar för att öka turbulensen om nödvändigt.

En annan typ av värmeväxlare är plattvärmeväxlaren. Denna värmeväxlare riktar flödet med hjälp av packningar så att vätskan separeras av plattor med mycket stor yta. En plattvärmeväxlare är generelt mer effektiv jämfört med tubvärmeväxlare. Framsteg inom packningsteknik har gjort plattvärmeväxlaren allt mer användbar för processndustrin. Denna värmeväxlare är idealisk för värmeåtervinning eftersom den verkar genom ett fullständigt motströmsförfarande. Plattvärmeväxlaren gör det möjligt att återvinna nästan all värme men när villkoren inte tillåter användningen av plattvärmeväxllaren används andra typer.

Aprotech levererar också spriralvärmeväxlare som består av en spiralplåt av metall med distanspinnar emellan för att skapa en kanal där vätskan går. På andra sidan leds vätskan i motström, medströms eller kors-arrangemang för kondenserings- och återkokarapplikationer.

En fjärde typ av värmeväxlare som används för våra lösningar är svetsade plattvärmeväxlaren som kombinerar en stor ytarea och med förmåga att hantera något högre temperaturer och tryck jämfört med traditionella plattvärmeväxlare.