Separation

Referenser

 • Sand och småsten
 • Byggnadsmaterial
 • Sten
 • Krossad sten
 • Chippings
 • Mineraler
 • Malmer
 • Pellets
 • Sinter
 • Kol
 • Koks
 • Petrol coke
 • Kemiska produkter
 • Konstgödsel
 • Granulerat material
 • Salter
 • Socker
 • Kompostering
 • Refuse
 • Refuse slags

REKORD - siktar för gruvindustrin

Siebtechniks cirkulära rörelsesiktar är fritt vibrerande.  Detta innebär att amplituden är självreglerande, beroende på förhållandet mellan vikten av själva sikten och motvikten.  Cirkulära rörelsemaskiner har en brant vinkel på kast och kräver därför en lutning av 10-18°, förutom avvattningssilar som nyttjar 3-5° och branta siktar, till exempel vid siktning av sand, som utförs vid en vinkel av 20-40°.

Horisontell "Multi-deck" sikt för klassificering

Vår horisontella "Multi-deck" sikt MHR har ett linjärt flöde och kan utrustas med upp till 19 avdelningar för exakt separation av torra material. Beroende på det material som ska klassificeras kan denna maskin hantera kapaciteter från 50 kg/h upp till 50 t/h med fraktioner från 32 micron upp till 8 mm. Klassificeringen uppnås med hjälp av två motviktsmotorer och en mycket brant vinkel för siktytan och materialet har därför samma långsamma transporthastighet på alla siktar. Den höga frekvensen av nästan vertikala vibrationer som partiklarna utsätts för, de skonsamma siktarna och den stora siktytan säkerställer en klassificering av analytisk kvalitet.

 • Separation från 32 micron upp till 8 mm
 • Stor siktyta, upp till 100 m² för en maskin
 • Flera mycket exakta klassificeringssteg
 • Siktytan hålls ren
 • Flexibel inmatning av produkt genom kundspecifika lösningar
 • Låg transporthastighet för skonsam klassificering
 • Lämplig för mycket slitande material
 • Material i kontakt med produkten i rostfritt stål
 • Icke-metallisk siktning
 • ATEX utförane stativ av trä eller rostfritt stål med livsmedelskvalitet
 • Enkelt underhåll, lång livslängd