Separation

Applikationer

  • Föroreningar från sand och grus
  • Slagg
  • Rivningsavfall
  • Förorenad jord
  • Förbehandling av malm

Pulsator jigs

För en framgångsrik separation genom densitetsskilnader, speciellt om skillnaden är liten, är det ofta inte tillräckligt att hantera material i motströmsflöde.  Det är därför nödvändigt att tillhandahålla ett vertikalt pulserande flöde genom materialbädden som gör att materialet får ett uppdelat flöde - "stratifierat".  

Pulsator-jiggar är utformade för att separera lätta och tunga komponenter från primära och sekundära råvarumaterial avseende deras densitet, t.ex. föroreningar från sand och grus, slagg, rivningsavfall, förorenad jord eller för malmförbehandling.