Separation

Tillbehör

  • Beaker Centrifuge
  • Beaker Centrifuge - bottle centrifgue with rotating feeder system
  • Screening Centrifuge - with washing pipe
  • Emulsifying centrifuge
  • Solid drum centrifgue - with overflow weir or without peeler tube
  • Separator centrifuge - with two peeler tubes (3-phase separation)
  • Inner filter centrifuge

Lab-centrifuger

Siebtechniks laboratoriecentrifug CENTRIFLEX är en universell laboratoriecentrifug för att undersöka separationsmöjligheter för fasta/flytande blandningar med hjälp av centrifugalkrafter.


De olika tillbehören möjliggör användande av denna laboratoriecentrifug på en mängd olika sätt för filtrering, tvättning, sköljning och för att kontinuerligt separera två vätskor samt för att producera emulsioner.  När den används som en bägarcentrifug, kan den utrustas med metallbägare och insatser av glas för sedimenteringstester.  Dessutom kan centrifugen förses med perforerade bägare för att studera filtreringsbeteendet hos de produkter som skall undersökas.  CENTRIFLEX kan också användas som en diskontinuerlig separator för små volymer med suspension.