Lösningar

Lösningar

Aprotech Engineering fokuserar på energibesparande åtgärder för industrin. Vi hjälper kunder att realisera besparingar för drift med hjälp av innovativa ideer och tekniska lösningar.   

Energiåtervinning

Energi är en av våra kunders mest värdefulla resurser och bör användas klokt.
Aprotech levererar teknisk design och installation av värmeväxlare och kundanpassade system för energiåtervinning som till exempel ORCc-teknologi och absorptionsvärmepumpar. Alla lösningar syftar till att minskar energiförbrukningen i våra kunders processer. Detta möjliggör stora besparinga och även nya intäkter från våra kunders befintliga processanläggningar.

Lösningar från oss:

  • Tubvärmeväxlare
  • Plattvärmeväxlare
  • Spiralvärmeväxlare
  • Orc-teknologi i kombination med hetoljesystem
  • Absorptionsvärmepumpar

Separation

För separation av fast fas från vätska levererar vi ett brett utbud av centrifuger för avvattning av fasta partiklar från processvätskor.

För gruvindustrin leverar vi siktar och "pulsator jigs".

Torkning och gasrening

För torkning levererar vi ett brett utbud av torkar främst fluid bed men också bandtorkar och flashtorkar. TiIlsammans med våra torkningssystem levererar vi även gasreningsutrsutning samt engineering.

Flödeshantering

Rätt utrustning för uppgiften.

Våra kunder hanterar en mängd olika lösningar och material i sin produktion. Aprotech tillverkar och levererar pålitliga pumplösningar för slurry, korrosiva media och andra krävande applikaitoner för industrin.
Innovativa systemdesigner resulterar i låga driftskostnader och hög tillförlitlighet i våra levererade och installerade processer.

 

Lösningar från oss:

  • Separation
  • Pumpsystem
  • Ventiler