Stål- och koksverk

Stålverk

Ett integrerat stålverk har alla funktioner för primär stålframställning:

 • Järnframställning (omvandling av malm till flytande järn),
 • Steelmaking (omvandling av tackjärn till stål),
 • Bloom-gjutning (produktion av stora block av stål),
 • Grovbearbetning rullande / billet rullande (minska storleken på block)
 • Produkt rullande (färdiga former)

Stål tillverkas antingen genom den traditionella ståltillverkningsprocessen som innefattar masugn och syrgasugn eller genom direkt reduktion, DR-process.  Endast 5% av dagens stålproduktion görs genom DR-process.  Traditionell ståltillverkning inleds med att masugnen producerar en smälta från järnmalm.  Material och malm tillförs från toppen medan en luftström matas från botten av ugnen, så att den kemiska reaktionen äger rum i hela malmen.

Koksverk

Koksugnen i biprodukverket är en integrerad del av cokemaking-processen.  I processen för omvandling av kol till koks i koksugnarna bildas en gas när kolet hettas upp.  Denna gas med flyktiga ämnen lämnar stenkolet från koksugnarna som en varm, rå koksugnsgas.  Efter att ha lämnat koksugnen kyls gasen, vilket resulterar i en flytande kondensatström och en gasström.

Biproduktverkets funktion är att rena dessa två strömmar från koksugnarna och hantera avfall samt behandla och rena koksgasen så att den kan användas som bränsle.

Referenser

 • Steel Pickling acid recovery
 • Blast furnace cooling
 • Rolling mill cooling
 • Hot gases energy recovery
 • Pickling acid cooling
 • Final gas cooling
 • DBO/ BO heat recovery
 • BO pumping
 • Ammonium sulfate crystal separation
 • Ammonium sulfate slurry pumping
 • Benzol condensation
 • Turbine condensers