Petrokemi

Det finns ett stort antal processer inom den petrokemiska industrin.  Här används etylen som exempel.  Etylen framställs i den petrokemiska industrin via ångkrackning.  I denna process värms gasformiga eller lätta flytande kolväten hastigt upp till 750-950°C, vilket ger ett stort antal fria radikalreaktioner.  Generellt under dessa reaktioner bryts stora kolväten ned i mindre, och mättade kolväten blir omättade.  Resultatet av denna process är en komplex blandning av kolväten bland vilka etylen är en av de huvudsakliga komponenterna.  Blandningen separeras genom upprepad kompression och destillation.

 

Referenser

  • Värmeväxlare
  • Capolactam
  • PVC separation