Papper o Massa

Kraft-processen (även känd som kraftmassa eller sulfatprocessen) används vid framställning av pappersmassa.  Den innefattar användningen av natriumhydroxid och natriumsulfid för att extrahera lignin från träfibern i stora tryckkärl, kokare.  Den förbrukade kokluten, som kallas svartlut, koncentreras genom indunstning och bränns för att alstra högtrycksånga och el för brukets processer.  Den oorganiska delen av svartluten används sedan för att regenerera natriumhydroxid och natriumsulfid som behövs för massaberedning.

Kraft-processen svarar för c:a 80 % av produktionsvolymen av papper.

Referenser

  • Avvattning av "wood chips"
  • Slam-avvattning
  • Pumplösningar
  • Värmeväxlare