Oljeraffinaderi

Olja kan användas på många olika sätt, eftersom den innehåller kolväten med varierande molekylvikter och -längder, såsom paraffiner, aromater, naftalener (eller cykloalkaner), alkener, diener och alkyner.  Kolväten är molekyler av varierande längd och komplexitet uppbyggda av väte och kol; olika strukturer ger olika individuella egenskaper och därmed skiftande användningsområden.  Syftet med raffineringen är att separera och rena dessa produkter.

 

Produkter från oljeraffineringsprocessen:

  • asfalt
  • dieselbränsle
  • eldningsoljor
  • bensin
  • fotogen
  • motorgas (LPG)
  • smörjoljor
  • paraffinvax
  • tjära

 

Referenser

  • Värmeåtervinning för olja