Gruvindustri

Aprotech Engineering förser gruvindustrin med lösningar för klassificering och separation av fast fas från flytande.

 • Möjliggör besparingar av driftskostnader genom lägre vatten-och energiförbrukning, speciellt jämfört med vakuumbältfilterteknik
 • Möjliggör reduktion av CAPEX genom mindre installtionsvolym och lägre installationskostnad.

Lösningar

Referenser

 • Kopparsulfat
 • Nickelslurry
 • Yellow cake (Uranium slurry)
 • Järnsulfat
 • Kaliumklorid
 • Sand och grus
 • Sten
 • Krossad sten
 • Mineraler
 • Malm