Bioprodukter

Bioprodukter innefattar en rad olika processer men gemensamt för de flesta är att det finns behov för filtrering eller separation av fast fas från vätska. Filtrering vid till exempel höga temperaturer är oftast fördelaktigt eftersom viskositeten på mediet då är lägre och man därför uppnår en bättre separation. Onödiga processteg som tex kylning före filtrering kan elimineras. Vår ”Short bowl centrifug” separerar oljor och kemikalielösningar framgångsrikt vid temperaturer över 220 C.