Företaget

VÅR VERKSAMHET
Aprotech Engineering förbättrar lönsamheten för våra kunders anläggningar genom optimerade processlösningar och leverans av state-of-the-art-utrustningar.  Vårt engagemang sträcker sig från att leverera en enda ventil till innovativa konstruktioner och turn-key anläggningar.

 

VÅR MISSION
Allt vi gör börjar med att lära varje kunds verksamhet inifrån och ut.  Detta leder till att vi kan finna lösningar och möjligheter som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov och önskningar och förbättrar verksamheten.

 

VÅR ERFARENHET
Aprotech Engineering har deltagit i mer än 100 processoptimeringsprojekt i mer än 20 länder.  Våra tjänster hjälper kunderna att sänka sina driftskostnader, öka produktionen och förbättra sin produktkvalitet.

 

VÅRT FÖRETAG
Aprotech Engineering är ett svenskt teknik-, upphandlings- och projektfinansieringsföretag.  Utgående från vår individuella och kollektiva kompetens är vi fast beslutna att bli en betrodd ledande leverantör av exceptionella tjänster och teknisk kunskap.  Kunderna förlitar sig på att Aprotech Engineering levererar lösningar som optimerar tillgångarna, ökar konkurrenskraften och stärker deras långsiktiga framgång.  Aprotech Engineering utför projekt i tid, inom budget och med excellens.

 

Aprotech Engineering är baserat i Lund, Sverige, med fokus på de europeiska och östeuropeiska marknaderna.  Genom kombinerad förståelse för processindustrin och ett etablerat nätverk av lokala partners, stödjer Aprotech Engineering skandinaviska leverantörer av processlösningar för att föra sina produkter ut till marknaden.