Hetoljesystem

För att överföra värme och spara energi används hetoljesystem för till exempel varma rökgaser och andra processgaser.  Våra hetoljesystem omvandlar spillvärme från heta rökgaser till processkyla via absorptionskylmaskiner eller till elektricitet med hjälp av ORC-system.  Nya värden som skapas omvandlas till kostnadsbesparingar eller nya intäktsflöden för anläggningens ägare.  För att maximera den ekonomiska modellen optimerar vi lösningarna utifrån våra kunders behov och mål. 

För hetoljesystem används specialdesignade och innovativa värmeväxlarlösningar.