Gasrening - Filter - Skrubbrar

Aprotech Engineering erbjuder dammuppsamling och utrustning för gastvätt samt system för kontroll av utsläpp, gasrening och produktåtervinning. Dammuppsamling och gastvättar och system är utformade i enlighet med de senaste standarderna, lokala förhållanden och produktspecifikationer.

Gasrening- Vårt utbud

Slangfilter Slangfilter
  • Slangfilter
  • Cykloner
  • Venturi Scrubbrar
  • Fyllkroppsskrubbrar
  • Torrskrubbrar
  • Cykloner i kombination med slangfilter
  • Cykloner i kombination med fyllkroppsskrubbrar