Design och System

Aprotech Engineering levererar skräddarsydda lösningar för kunder med höga krav.  Vi designar system för gasseparering, kristallisering, kondensorer för kemiska processer och ångturbiner samt energieffektiva lösningar.
Vårt engagemang sträcker sig från första idéstadium till fullständig leverans, uppstart och överlämnande.