Aprotech Engineering

Aprotech Engineering hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet genom att erbjuda "state of the art" processförbättringar och utrustning.

Vårt engagemang sträcker sig från leverans av en enkel ventil till processintegrering och komplett entreprenad.

 

Aprotech Engineering erbjuder en mängd olika tjänster såsom t. ex. förstudier, projektutveckling och planering, teknikutvärdering och rekommendationer, riskanalyser och projektfinansiering.

Förstudier

Genom att på ett tidigt stadium etablera ett samarbete med våra kunder kan vi erbjuda förstudier och finansieringsupplägg som samverkar i syfte att nå en optimal ekonomisk projektlösning.  

Aprotech Engineering genomför dessa studier för kunder i en rad olika industrier.

 

Vårt engagemang och obevekliga strävan efter hög kvalitet resulterar i hög professionell trovärdighet och starka relationer med projektets långivare. Dessa inkluderar banker, privata investerare och statliga exportkreditorgan.

Konceptuell design

Syftet med den konceptuella designfasen är att skapa en arkitektur av projektet, en konceptuell modell som gör att projektgruppens medlemmar kan koncentrera sig på sina individuella uppgifter.

 

Under den konceptuella konstruktionsfasen erbjuds den bästa möjligheten att utvärdera ett projekts avkastning på investeringen och att utvärdera verksamheten, samt kommersiella och tekniska risker.  Vid den konceptuella designfasen definierar Aprotech Engineering teknik, inköp och krav på konstruktion tillsammans med klienten och tar fram en detaljerad projektplan.

Projektfinansiering

Projektfinansiering kräver noggrann planering i ett projekts tidiga skeden för att uppnå önskad finansieringslösning.  Detta kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar komplexa tekniska överväganden med en förståelse av vad som driver projektets värden och optimala finansiella struktur.

 

Aprotech Engineering förstår vad som bidrar till att skapa framgångsrika projekt och har erfarenhet av att stödja kunders utvecklingsverksamhet.  

Aprotech Engineering hjälper kunder att identifiera och säkerställa en kostnadseffektiv finansiering.